|   ورود   |   چهارشنبه 22 آذر 1396 |
 
 
پروژه های منطقه

پروژه هاي در حال انجام و انجام شده منطقه3 در سال95


رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

فعال

غير فعال

درصد پيشرفت

محل اجراي پروژه(توضيحات)

1

پياده رو سازي مابقي سكوي ترمينال مسافر بري

419،658،000

اتمام پروژه

100%

ترمينال مسافر بري

2

جدولگذاري در ميدان استقلال و ميدان جهاد

715،600،000

n

o

90%

ميدان استقلال و جهاد

3

پياده رو سازي نجف آباد و بيسيم

672،000،000

اتمام پروژه

100%

خيابان شيخ فضل اله نوري لاين جنوبي

4

تكميل قسمتي از پارك دانشجو

1،470،000،000

اتمام پروژه

100%

پارك دانشجو

5

جدولگذاري پارك انديشه

1،181،972،720

n

o

85%

پارك انديشه

6

جدولگذاري در شهرك رجائي – قدس و سعدي شمالي

816،681،360

n

o

75%

انتهاي كوچه نوبهار

7

كفسازي و پوشش كانال يك متري كوچه شهيد رستمخاني

1،148،000،000

n

o

80%

خيابان روبروي دارالقران

8

ديوار سنگي در سطح منطقه3

-

o

n

0

ممانعت مالك گاراژ

9

آسفالت تراشي در سطح منطقه3

-

o

n

0

صدور اخطار دوم

10

ديوار سنگي در سطح منطقه3

1239754688

n

o

40%

ضلع جنوب شرقي ميدان فلسطين

11

جدولگذاري در شورجه و فرودگاه

401،000،000

n

o

50%

خيابان فرودگاه انتهاي شورجه

12

جدولگذاري در زون fوE

860،717،713

n

o

50%

امير كبير كوچه ارفعي زرندي

13

جدولگذاري كوچمشكي ، بيسيم ، مجتمع ، درمانگاه و فرودگاه

-

o

n

0

صدور اخطار شروع بكار

14

جدولگذاري در ميدان پايين، حسينيه ، بازار قيصريه ، مسجد يري ودباغها و نواب صفوي

1899900000

n

o

30%

خيابان نواب صفوي

15

جدولگذاري كوچه بهرامي،جاويد ،پيمائي، اسحاق ميرزا و ضيائي

789500000

n

o

45%

كوچه اسحاق ميرزا

16

جدولگذاري در خيابان 6 و 8 شهرك شهدا

139،000،000

اتمام پروژه

100%

خيابان 6و 8 شهرك شهدا

17

جدولگذاري در اعتماديه ، زمينهاي بنياد، شهرك شهدا و بهشت فاطمه

84،999،000

اتمام پروژه

100%

بهشت فاطمه و شهرك شهدا

18

لوله گذاري به صورت نقبي و جدولگذاري با پوشش آن در قنات حاج يوسف

1،148،889،712

n

o

80%

خيابان 17 شهريور كوچه محرابي

21

جدولگذاري در شهرك رجائي، قدس، امجديه و سعدي شمالي

1،000،897،807

n

o

20%

0

22

كانال كوچه سيد داود موسوي

532،846،069

اتمام پروژه

100%

كوچه سيد داود موسوي


رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

فعال

غير فعال

درصد پيشرفت

محل اجراي پروژه (توضيحات)

22

ترميم ولكه گيري آسفالت در زون I,g

960،000،000

n

o

50%

زون I,g

23

ترميم ولكه گيري آسفالت در ميدان پايين ، حسينيه و پارك گلستان

600،000،000

o

n

25%

پارك گلستان و زون IوG

24

ترميم ولكه گيري آسفالت در بيسيم

420،000،000

n

o

20%

-

25

ترميم ولكه گيري آسفالت در گونيه ، رضويه ، زينبيه و سعدي وسط

1،100،000،000

n

o

60%

زينبيه و زون F, E

26

ترميم ولكه گيري آسفالت در كوچمشكي ، بيسيم ، مجتمع واعتماديه

847،622،375

n

o

30%

بيسيم

27

جدولگذاري خيابان روزبه و خيابان جمهوري

1،974،000،000

o

n

0

-

28

پياده رو سازي خيابان انقلاب اسلامي و 17 شهريور

1545000000

n

o

5%

خيابان انقلاب اسلامي

29

جدولگذاري كوچمشكي- بيسيم- مجتمع –درمانگاه و فرودگاه

1،422،200،000

n

o

89%

مجتمع آموزشي

30

اجراه پياده راه بصورت پيوردر خيابان 6 و 8 شهرك شهدا

-

n

o

40%

شهرك شهدا

31

همسطح سازي معابر جهت تردد معلولين

-

n

o

10%

خيابان سيلاب

*توضيح اينكه : آمار مذكور پنج ماهه ابتداي سال95 مي باشد. 

پروژه هاي شاخص عمراني منطقه3 در سال 1394

رديف

محل اجراي پروژه

مقدار

هزينه(ريال)

1

پخش آسفالت در سطح منطقه (خيابان هاي شكارچي، سعدي جنوبي ،بلوار آزادي تا دانشسرا،كمربندي شمالي حد فاصل ميدان مدرس تا ميدان ارتش)

27500 تن

44/000/000/000

2

پياده رو سازي در سطح منطقه (كمربندي جنوبي ، جنب دانشگاه پيام نور ، خيابان 12 متري انقلاب اسلامي، خيابان 17 شهريور ، خيابان شهيد مدرس ، حدفاصل چهارراه سعدي تا كوچه زر افشان و ....)

7750 متر مربع

5/425/000/000

3

آسفالت تراشي در سطح منطقه

33330 متر مربع

2/000/000/000
4

جدولگذاري در سطح منطقه

6648 متر مربع

6/980/400/000

5

احداث و ساماندهي پارك دانشجو

--

5/500/000/000

6

 احداث كانال ارتش

--

1/500/000/000

7

احداث پارك گونيه

--

500/000/000

8

 ساماندهي پشت بازارچه 22 بهمن

--

1/140/000/000

9

 اجراي ديوار سنگي و گلفوژ كوي فاطميه

--

750/000/000

10

 احداث پارك امامي

--

4/500/000/000

11

اصلاح هندسي تقاطع سرداران شهيد

--

800/000/000

12

مناسب سازي معابر براي تردد معلولين

--

500/000/000

13

 ساماندهي و اصلاح هندسي خيابان ذوالقدر واقع در كوچه مشكي

--

1/000/000/000

پروژه هاي ساخت ، بازسازي و مرمت سرويس هاي بهداشتي در منطقه3

رديف

محل سرويس بهداشتي

اقدام

مبلغ

پيشرفت فيزيكي

1

ميدان جهاد

تخريب و بازسازي

180/000/000ريال

70%

2

مسجد آقا كاظم

تخريب و احداث

130/000/000ريال

20%

3

ميدان اصغريه(بازار روز)

تخريب و احداث

مبلغ پيمان 1/370/000/000ريال

10%

4

پارك كودك

احداث

مبلغ پيمان 1/000/000/000ريال

10%

5

ميدان آهنگران

تعمير و مرمت

40/000/000ريال

80%

6

پارك راه آهن

احداث

مبلغ پيمان 950/000/000ريال

در دست اقدام

عملكرد واحد عمراني منطقه3 در سال 1394

*اقدامات انجام گرفته در پشت كارخانه كبريت سابق

اجراي تك جدول : 1/785 متر طول

كانيو : 6/133 متر طول

نهر ايستاده با دهانه 50 سانتي : 2/92 متر طول

تك جدول 60 سانتي : 115 متر طول

مقدار هزينه انجام شده : 979/243/790 ريال

اقدامات انجام گرفته در پارك دانشجو

اجراي سنگ فرش با پيور : 2535 متر مربع

تك جدول : 2098 متر طول

بنايي با سنگ لاشه : 407 متر مربع

آجر كاري : 650 متر مربع

مقدار هزينه انجام شده : 5/732/307/872 ريال

اقدامات انجام گرفته در پارك شهرك شهداء (پارك امامي)

تك جدول : 565متر طول

نهر ايستاده : 433 متر طول

كانيو : 107 متر طول

پياده روسازي با سنگ گوهره : 1365 متر مربع

پياده روسازي با سنگ پيور : 535 متر مربع

احداث كانال سنگي دو متري : 1098 متر طول

پوشش كانال با دال بتني : 172 متر طول

حمل نخاله موجود به بيرون از كارگاه : 12420 متر مكعب

مخلوط ريزي جهت تسطيح كارگاه : 1320 متر مكعب

مقدار هزينه انجام شده : 6/220/000/000 ريال