|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
امکانات موجود منطقه

شاخصه هاي حوزه عملكردي منطقه3

1- تعداد 53761 واحد مسكوني ثبت شده شهرداري كه شامل 48درصد كل املاك سطح شهر مي باشد.

2- دو مزار شهداء بالا و پايين (بهشت فاطمه-بهشت معصومه)و گورستان قديم واقع در خيابان دهخدا

3- مصلاي بزرگ شهر

4- بازارهاي روز شامل جمعه بازار ، دوشنبه بازار ،پنجشنبه بازار در سطح منطقه.

5-طولاني ترين و بزرگترين بازار مسقف ايران كه جاذب سفر بوده و داراي پنج هكتار مساحت ، 13 مسجد و 48 كاروانسرا   مي باشد.

6- مطب ها ،مراكز درماني متعدد ، آزامايشگاه ها، تزريقاتي ها و ساير كاربري هاي مرتبط كه به بيش از 380 مورد مي رسد.

7- مراكز مذهبي متعدد از جمله امامزاده سيد ابراهيم(ع)-حسينيه اعظم-زينبيه اعظم-مسجد جامع وساير مساجد سطح منطقه .

8-ساختمان استانداري،فرمانداري ،شوراي اسلامي شهر، شهرداري مركز وساختمان هاي شهرداري هاي مناطق يك - دو و ساير ادارات كه بيش از 80 مورد مي رسد.

9- مراكز فرهنگي و گردشگري از جمله رختشويخانه-ساختمان ذوالفقاري،ساختمان دارائي سابق و چندين عمارت ثبت شده ميراثي شامل خانه توفيقي و....(موزه مردان نمكي) كارخانه كبريت سابق (موزه صنعت و معدن)و صنايع دستي استان و بقعه هاي متبركه متعدد و ......

10- مراكز و مجتمع هاي تجاري متعدد خيابان امام و سعدي و .... در سطح منطقه كه سفر سازند و تعداد حدود 15825 واحد تجاري در سطح منطقه كه داراي پرونده اصناف بوده و تعداد 7000 هزار واحد نيز بدون جوازز كسب مشغول مي باشند. 

11-ترافيك عبوري سنگين معابر و خيابان هاي اصلي شهر كه تمامي خدمات عمراني ، خدمات شهري ، كنترل و رفع سد معبر و....را با مشكلات خاصي شامل اتلاف وقت ، اعتراضات مردمي ، نهادهاي نظارتي شامل راهنمايي و رانندگي و.....مواجه مي كنند.

12-كوچه هاي تنگ وارگانيك معابر) كوچه هاي آشتي كنان معروف است) با قدمت ديرينه با تأسيسات زير ساختي فرسوده كه عمر مفيد خود را از دست داده اند و بدون امكان پيش بيني ، اتفاقات و حفاري هاي غيره منتظره و بي برنامه را به دنبال دارند بطوريكه اتفاقات غيره منتظره كارهاي عمراني منطقه را تحت الشعاع قرار مي دهند.

13- وجود كلي5 پهنه ضابطه طرح تفصيلي تجديد نظر زنجان شامل محدوديت ها و ضوابط خاص بافت تاريخي و ميراث فرهنگي و حفظ آثار باستاني.

14-محل اجرا و تشكيل مناسبت هاي ملي و مذهبي شامل همايش هاي دهه فجر....و دهه محرم و...كه همگي بار خدماتي مضاعف و هماهنگي هاي خاص را به منطقه الزام مي كند.

15- محلات و كوچه هاي شكل گرفته به شكل ارگانيك به جهت عدم وجود شيب مناسب و بعضاً وجود شيب منفي و شرايط توپوگرافي خاص كه كار خدمات رساني شامل هدايت آب هاي سطحي به روش كانال و جوي آب را دچار مشكل مي كند.

16-چاه هاي جذبي سطح منطقه در گذشته ، عملكرد جذب آب هاي سطحي را داشته كه الان به دليل عدم رعايت شهروندان و هدايت فاضلاب خانگي و به جهت چرب بودن فاضلاب قابليت جذب را از دست داده اند.

17- تمامي املاك واقع در اين منطقه داراي اصلاحي و عقب نشيني و فرسودگي مي باشند كه مالكين با مراجعه به منطقه درخواست تعيين تكليف (تملك يا صدور پروانه)مي نمايند كه به جهت عدم تمكن مالي شهرداري از بابت تملك معمولاً نارضايتي به دنبال دارد و اين در حالي است كه تمامي سياست هاي تشويقي احياء بافت فرسوده به عهده اين منطقه است.

18-وجود بيش از 100مركز خدماتي منجمله آموزشي ، بانك ،مدرسه و غيره....

19-وجود كانال هاي عبوري از زير منازل مردم در محلاتي از منطقه كه مشكلات متعددي را در اوقات بارندگي براي منطقه تحميل مي نمايد.