|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
تکریم ارباب رجوع

منشور اخلاقي منطقه سه شهرداري زنجان

به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد-

 
نسبت به همکاران و مراجعان به خوش رویی و متانت رفتار شود-

 
راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود-

فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسوولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند-

ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض قومی، جنسی، خویشاوندی و مذهبی صورت گیرد-

 به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها با تلاش صورت گیرد-

 
اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد-

 
انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت عمل منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد-

 
از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش، و اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود-

در صورت مشاهده هر گونه سو استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد، موضوع به مسوولین ذیربط اطلاع داده شود.

فعالیت ها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد-

فعالیت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران-

 
از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبر چینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکان را تضعیف می کند، پرهیز شود-

 
رازدار بوده و از افشا اسناد محرمانه خودداری کند-

 
از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود-

 
از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود-

 
تجهیزات و اشیا به صورت دقیق و منظم استقرار یابند، به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند-

 
حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد-

 
از انحراف، اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال محل كارجلوگیری شود-

 
سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود-

اهداف منطقه به صورت صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد-

 
نسبت به حرفه متبوع خود احساس مسولیت داشته باشند-

قوانین و مقررات اداري بطور دقیق رعایت شود-

از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند، خودداری شود-

-از اختيارات استفاده صحيح صورت گيرد.