|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
عملکرد حمل زباله

حمل زباله بشرح ذيل:

1-با توجه  به اينكه شهرداري منطقه3 در هسته مركزي شهر واقع گرديده و با وجود بافت هاي فرسوده شهري كه مشكل اساسي آن حمل زباله بصورت دستي به خارج از كوچه حمل و توسط خاورهاي زباله جمع آوري مي گردد كه اين امر از ساعت3:30صبح شروع و تا ساعت 7:00 به پايان مي رسد در برخي معابر اصلي نيز كه حمل زباله جمع آوري شده بصورت مكانيزه با دستگاه فان زباله كش صورت مي پذيرد كه ساعت اتمام اين امر حدوداً تا ساعت8 صبح به طول مي انجامد.

2-ساعت حمل زباله هاي شهري توسط خاورها از ساعت 3 بامداد شروع و با جديت كاري ساعت 7 به اتمام مي رسد.

3-شهرداري منطقه سه با وجود بازار هاي بالا و پايين ، ميدان ميوه فروشان اصغريه كه بصورت شبانه نيروهاي موجود انجام فعاليت مي نمايند از اين رو از ساعت 17 بعد از ظهر اقدام به شروع كار (رفت و روب و جمع آوري زباله) تا ساعت 3:30صبح بطول مي انجامد تعداد2 دستگاه خاور كمپرسي مجموع زباله محل هاي ذكر شده را جمع آور ي مي نمايند.

4-عمليات رفت و روب خيابان ها و معابر فرعي حوزه منطقه از ساعت4 صبح شروع و ساعت11 ظهر به اتمام مي رسد.

توضيح اينكه كليه معابر اصلي كه بشرح ذيل مي باشد از ساعت11 صبح تا21 شب داراي نيروهاي كارگري در امر تنظيف مي باشد.

رديف

نام معابر اصلي

رديف

نام معابر اصلي

1

خيابان امام از بلوار آزادي تا امير كبير

5

خيابان چهارراه سعدي

2

خيابان سعدي وسط

6

خيابان سعدي جنوبي

3

خيابان سعدي شمالي

7

خيابان امام

4

خيابان طالقاني

8

خيابان شهداء

يك دستگاه خاور در امر جمع آوري زباله معابرهاي اصلي انجام فعاليت از ساعت 20شب الي 3 صبح را مي نمايند.

*نيروهايي كه بصورت اضافه كاري در محل هاي به غير از محل هاي ذكر شده انجام وظيفه مي نمايند از ساعت 14 الي17 مي باشد.

5-با توجه به ترافيك شهري در حوزه منطقه3 كه گاهاً تا ساعت23 شب و كوچه هاي فرعي با وجود ماشين آلات پارك شده توسط همشهريان عزيز كه از ورود خاورهاي حمل زباله به كوچه ها را مانع مي شود از اين رو ساعت حمل زباله به ساعت3 بامداد موكول گرديده مضافاً بر اينكه از ساعت شب20 الي 3بامداد حمل زباله معابر اصلي توسط دو دستگاه خاور كه به آنها در بالا اشاره شده انجام مي گيرد.

6-با توجه به شروع فصل بارش برف كه معمولاً در پاسي از شب صورت مي گيرد شهرداري در جهت نمك پاشي مي بايست كليه دستگاه هاي نمك پاشي را بصورت آماده باش در محل ها مستقر نمايد و پس از اتمام نمك پاشي شروع به جمع آوري زباله اقدام     مي نمايند.  

*توضيح بر اينكه اگر حمل زباله از شب ساعت 22 صورت گيرد با شروع بارش دچار مشكلات اساسي براي خدمات دهي به همشهريان عزيز در حمل زباله را خواهيم داشت.

7-بافت فرسوده شهري كه زباله ها توسط كارگران بصورت دستي به معابر اصلي صورت مي پذيرد بشرح ذيل مي باشد:

رديف

نام كوچه

رديف

نام كوچه

1

كوچه هاي ضلع جنوبي امامزاده سيد ابراهيم(ع)

12

كوچه هاي خيابان هفت تير

2

كوچه هاي ضلع شمالي امامزاده سيد ابراهيم(ع)

13

كوچه هاي خيابان سعدي وسط

3

كوچه هاي خيابان توحيد

14

كوچه هاي فرعي دفتر امام جمعه

4

كليه كوچه هاي بي سيم ضلع شمالي و جنوبي

15

كوچه هاي سعدي جنوبي

5

كليه كوچه هاي خيابان كلانتري

16

كوچه هاي خيابان فردوسي

6

كوچه هاي فرعي خيابان دانشسرا

17

كوچه هاي عباسيه

7

كوچه هاي مسير جاده پائين كوه قديم

18

كوچه هاي خان ناظم

8

خيابان طالقاني

19

كوچه هاي خيابان شهداء

9

كوچه هاي خيابان ضيائي

20

كوچه هاي بابائيان

10

كوچه هاي خيابان حق وردي

21

كوچه جويدلر

11

كوچه هاي نواب صفوي

22