|   ورود   |   سه شنبه 03 اسفند 1395 |
 
 
درباره منطقه سه

شهرداري منطقه3 از سال 1384 با مساحت 753 هكتار ايجاد شده است كه بعد از يك دوره 4 ساله با تجديد نظر در سال 1387 حوزه خدماتي آن به مساحت 1991هكتار افزايش  پيدا كرده است.

(اولين شهردار منطقه آقاي مهندس محمدي و مديران ادواري آن آقايان سيد رحمان احمدي ،مهندس صفا،سرپرستي آقاي نور جهاني و از شهريور ماه سال 1390 مديريت مهندس رضائي , از 12 فروردين1393 مديريت منطقه را جناب آقاي مهندس فرهاد رفيعي به عهده داشته و از تاريخ 1393/06/03مسئوليت شهرداري منطقه را آقاي مهندس رحمان وزيري برعهده گرفته و از تاريخ 1394/04/11 آقاي مهندس مصطفي رضائي مسئوليت منطقه را برعهده گرفته است.)

از مساحت منطقه قريب 600 هكتار شامل بافت فرسوده و تاريخي شهر بوده كه محدوده خدماتي منطقه از ضلع جنوبي جاده تبريز شروع و با خط مرزي رفيوژ برزرگراه 22 بهمن الي ضلع جنوب غربي پل حضرت ولي عصر(عج) و از آنجا با خط مركزي بلوار شريعتي به پايانه حمل و نقل برون شهري (ترمينال) و ازآنجا شامل باغات ضلع غربي كوي وحدت لغايت پل ورودي جاده تبريز را شامل مي شود.

ساختمان هاي تحت اختيار منطقه شامل ستاد مركزي واقع در چهارراه امير كبير، ساختمان امورعمراني ورفع سد معبر واقع در خيابان بعثت ، ساختمان اداره خدمات شهري واقع در جنب ستاد مركزي منطقه با دو ناحيه، ناحيه يك در جنب پارك رجائي و ناحيه دو جنب پارك انديشه ، ساختمان اداره اجرائيات ضلع جنوبي فرمانداري زنجان ، پاسگاه كوي فاطميه ، ساختمان امور اماني  واقع در خيابان توحيد، تأسيسات واقع در ساختمان خدمات شهري  مي باشد.

مجموعه هاي تحت نظارت و ارائه خدمات علاوه بر بافت شهري :

1-پارك گلستان واقع در جاده تبريز

2-پارك زنجانرود واقع در ورودي ضلع جنوبي شهر(جاده بيجار)

3-انبار قره داغ

سرويس هاي بهداشتي داير و تحت خدمات منطقه به تعداد 15مورد در سطح منطقه كه توسط بخش خصوصي رسيدگي مي شود(با عقد قرار داد توسط منطقه)و نظارت اداره خدمات شهري منطقه

تعداد پارك هاي شاخص سطح منطقه كه محل تجمع و تمركز مردم هستند:

1-ميدان آزادي

2-ميدان استقلال

3-پارك انديشه

4-پارك شهيد بهشتي

5-پارك شهيد فهميده(ورودي جاده تبريز)

6-پارك خيام واقع در ضلع جنوبي مزار شهداء بالا

7-پارك لاله اصغريه

8-پارك رجائي

9-پارك شهرك قدس شامل 3 مورد محله اي و يك مورد خطي و ناحيه اي

10-فضاي سبز ميدان قائم

11-سبزه ميدان و چندين پارك و بوستان محله اي متفرقه در سطح محلات مثل شهرك رجائي و شهرك شهداء

12-پارك بزرگ امام علي واقع در ابتداي كمربندي شمالي جنب ميدان جهاد

13-پارك كودك واقع در خيابان صفا

14-پارك دهخدا روبروي بيت الرقيه

15-پارك دارالقرآن واقع در تقاطع تربيت

16-پارك پرسپوليس واقع در ضلع غربي شهرك شهداء

پارك هاي در دست احداث :

1-پارك دانشجو در اعتماديه

2-پارك امامي واقع در انتهاي شهرك شهدا

3-فضاي سبز پشت مسجد چهارده معصوم(ع) واقع در خيابان 17 شهريور

از بابت ساماندهي پارك ها، بحث كفپوش محيط بازي كودكان در 5 پارك آزادي ، رجائي ،استقلال ، خيام و كودك از سال 1392 اقدام شده است. ضمناً در حال حاضر احداث و محوطه سازي پارك پرسپوليس در ضلع شرقي مجتمع پرسپوليس و پارك شاهد (پارك امامي)در شهرك شهداءدر دست اقدام مي باشد.

تعداد آب نماها در سطح منطقه پنج مورد:

1-ميدان آزادي دو مورد

2-ميدان انقلاب

3-ميدان پانزده خرداد

4-سبزه ميدان

5-ميدان شهداء جهاد