|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
درباره منطقه سه

شهرداري منطقه3 از سال 1384 با مساحت 753 هكتار ايجاد شده است كه بعد از يك دوره 4 ساله با تجديد نظر در سال 1387 حوزه خدماتي آن به مساحت 1991هكتار افزايش  پيدا كرده است.

(اولين شهردار منطقه آقاي مهندس محمدي و مديران ادواري آن آقايان سيد رحمان احمدي ،مهندس صفا،سرپرستي آقاي نور جهاني و مديريت آقاي مهندس رضائي ، مهندس رفيعي ، مهندس وزيري  و مجدداً از تيرماه سال94 مديريت منطقه را جناب آقاي مهندس رضائي برعهده گرفته است.)

از مساحت منطقه قريب 600 هكتار شامل بافت فرسوده و تاريخي شهر بوده كه محدوده خدماتي منطقه از ضلع جنوبي جاده تبريز شروع و با خط مرزي رفيوژ بزرگراه 22 بهمن الي ضلع جنوب غربي پل حضرت ولي عصر(عج) و از آنجا با خط مركزي بلوار شريعتي به پايانه حمل و نقل برون شهري (ترمينال) و ازآنجا شامل باغات ضلع غربي كوي وحدت لغايت پل ورودي جاده تبريز را شامل مي شود.

ساختمان هاي تحت اختيار منطقه شامل ستاد مركزي واقع در چهارراه امير كبير، ساختمان امورعمراني ورفع سد معبر واقع در خيابان بعثت ، ساختمان اداره خدمات شهري واقع در جنب ستاد مركزي منطقه با دو ناحيه ناحيه يك پارك رجائي ناحيه دو جنب پارك انديشه ، ساختمان اداره اجرائيات ضلع جنوبي فرمانداري زنجان ، پاسگاه كوي فاطميه ، ساختمان امور اماني  واقع در خيابان توحيد و تأسيسات واقع در ساختمان خدمات شهري  مي باشد.

مجموعه هاي تحت نظارت و ارائه خدمات علاوه بر بدنه شهري :

1-پارك گلستان واقع در جاده تبريز

2-پارك زنجانرود واقع در ورودي ضلع جنوبي شهر(جاده بيجار)

3-انبار قره داغ

سرويس هاي بهداشتي داير و تحت خدمات منطقه به تعداد 16 مورد در سطح منطقه كه توسط بخش خصوصي رسيدگي مي شود(با عقد قرار داد توسط منطقه)و نظارت اداره خدمات شهري منطقه كه تعداد 3 مورد ساختمان سرويس بهداشتي نيز بلوار خيام جنب راه آهن –پارك كودك-پارك شاهد در دست احداث مي باشد.

از بابت ساماندهي پارك ها، بحث كفپوش محيط بازي كودكان در پارك هاي آزادي ، رجائي ، استقلال ، پارك بهشتي ،كودك ، خيام اقدام شده كه انشاء ا.... در مراحل بعدي ساير پاركها هم اقدام خواهد شد.

تعداد آب نماها در سطح منطقه پنج مورد:

1-ميدان آزادي دو مورد

2-ميدان انقلاب

3-ميدان پانزده خرداد

4-سبزه ميدان

5-ميدان شهداء جهاد

شاخصه هاي حوزه عملكردي منطقه3

1-تعداد53761 واحد مسكوني ثبت شده شهرداري كه شامل 48% كل املاك سطح شهر مي باشد.

2-دو مزار شهداء بالا و پايين (بهشت فاطمه بهشت معصومه) و گورستان قديم واقع در خيابان دهخدا.

3-مصلي بزرگ شهر

4-بازارهاي روز شامل ميوه فروشان و پنجشنبه بازار در سطح منطقه.

5-طولاني ترين و بزرگترين بازار مسقف ايران كه جزء جاذبه هاي شهري بوده و داراي پنج هكتار مساحت ، 13 مسجد و 48 كاروانسرا مي باشد.

6-مطب ها ، مراكز درماني متعدد ، آزمايشگاه ها ، تزريقاتي ها و ساير كاربري هاي مرتبط كه به بيش از 380 مورد مي رسد.ژ

7-مراكز مذهبي متعدد از جمله امامزاده سيد ابراهيم (ع) –حسينيه اعظم-زينبيه اعظم-مسجد جامع و ساير مساجد سطح منطقه.

8-ساختمان استانداري ، فرمانداري ، شوراي اسلامي شهر ، شهرداري مركز  و ساختمان هاي شهرداري هاي مناطق يك –دو و ساير ادارات كه بيش از 80 مورد مي رسد.

9-مراكز فرهنگي و گردشگري از جمله رختشوخانه-ساختمان ذوالفقاري –ساختمان دارائي سابق و چندين عمارت ثبت شده ميراثي شامل خانه توفيقي و غيره....(موزه مردان نمكي)كارخانه كبريت سابق(مديريت فرهنگي) و صنايع دستي استان و بقعه متبركه متعدد و ..... كه در حوزه اين منطقه قرار دارند.

10-مراكز و مجتمع هاي تجاري متعدد خيابان امام و سعدي و....در سطح منطقه كه سفر سازند و تعداد حدود 15825 واحد تجاري در سطح منطقه كه داراي پرونده بوده و تعداد 7000 هزار واحد نيز بدون جواز كسب مشغول مي باشند.

11-ترافيك عبوري سنگين معابر و خيابان هاي اصلي شهر كه تمامي خدمات عمراني ،خدمات شهري ، كنترل وو رفع سد معبر و .... را با مشكلات خاصي شامل اتلاف وقت ، اعتراضات مردمي ، نهادهاي نظارتي شامل راهنمايي و رانندگي و....مواجه مي كنند.

12-كوچه هاي تنگ و ارگانيك معابر با قدمت ديرينه با تأسيسات زيرساختي فرسوده كه عمر مفيد خود را از دست داده اند و بدون امكان پيش بيني ، اتفاقات و حفاري هاي غير منتظره و بي برنامه را به دنبال دارند بطوريكه اتفاقات غيره منتظره كارهاي عمراني منطقه را تحت الشعاع قرار مي دهند.

13-وجود كل 5 پهنه ضابطه طرح تفصيلي تجديد نظر زنجان شامل محدوديت ها و ضوابط خاص بافت تاريخي و ميراث فرهنگي و حفظ آثار باستاني.

14-محل اجرا و تشكيل مناسبت هاي ملي و مذهبي شامل همايش هاي دهه فجر .... و دهه محرم و راهپيمائي ها در مناسبت هاي مختلف كه همگي بار خدماتي مضاعف و هماهنگي هاي خاص را به منطقه الزام مي كند.

15-محلات و كوچه هاي شكل گرفته به شكل ارگانيك به جهت عدم وجود شيب مناسب و بعضاً وجود شيب منفي و شرايط توپوگرافي خاص كه كار خدمات رساني شامل هدايت آبهاي سطحي به روش كانال و جوي آب را دچار مشكل مي كند.

16-چاه هاي جذبي سطح منطقه در گذشته ، عملكرد جذب آبهاي سطحي را داشته كه الان به دليل عدم رعايت شهروندان و هدايت فاضلاب خانگي و به جهت چرب بودن فاضلاب قابليت جذب را از دست داده اند.

17-تمامي املاك واقع در اين منطقه داراي اصلاحي و عقب نشيني و فرسودگي مي باشند كه مالكين با مراجعه به منطقه درخواست تعيين تكليف (تملك يا صدور پروانه) مي نمايندكه به جهت عدم تأمين مالي شهرداري از بابت تملك معمولاً نارضايتي به دنبال دارد و اين در حالي است كه تمامي سياست هاي تشويقي احياء بافت فرسوده به عهده اين منطقه است.

18-وجود 238 مورد مسجد -درمانگاه –بيمارستان-اداره-دفاتر خدمات اداري و خيريه-فروشگاه هاي بزرگ –كلانتري هاي انتظامي –سپاه -راه آهن و ساير مراكز خدماتي و اداري.

19- وجود مراكز خدماتي منجمله مدارس ، بانك ها ، دانشگاهها و غيره... كه به بيش از 298 مورد مي رسد.

20-وجود كانال هاي عبوري از زير منازل مردم در محلاتي از منطقه كه مشكلات متعددي را در اوقات بارندگي براي منطقه تحميل مي نمايد.

عمليات هاي عمراني مهم اجرا شده ، در حال اجرا و در دست اقدام در سطح منطقه :

1-ساماندهي زمين هاي آزاد شده در سطح منطقه اعم از سبزه ميدان ، زينبيه شرقي و غربي ، محور دلجوئي و ساير املاك تملك شده.

2-خيابان دلجوئي منتهي به خيابان خواجه نصيرالدين طوسي و همچنين خيابان منتهي به سبزه ميدان (اقدام شده).

3-پل غير همسطح سيدالشهداء (ع) در حال اجراء.

4-كانال واقع در انتهاي خيابان شورجه جنب اپارتمان هاي مسكوني مسكن مهر 22 بهمن.

5-عمليات اصلاح هندسي پارك انديشه

6-احداث پارك دانشجو

7-عمليات اجرائي تكميل پارك شورجه.

مهمترين شاخصه منطقه بحث درآمدي منطقه است كه با وجود محاسبات و ظاهر قضيه كه بيشترين آمار درآمد منطقه شامل دو نوع مي باشد :

1-درآمد واقعي و محاسبات

2-درآمد مكتسبه و محقق مي باشد كه مابه التفاوت آنها قابل توجه و حتي بعضي موارد از نسبت 3 به 1 هم تجاوز مي نمايد.     

تعداد پارك هاي شاخص سطح منطقه كه محل تجمع و تمركز مردم هستند:


تعداد پاركها شاخص منطقه كه محل تجمع و تمركز مردم هستند:

رديف

نا م وآدرس پارك

رديف

نا م وآدرس پارك

1

ميدان آزادي

11

پارك دهخدا روبروي بيت الرقيه

2

ميدان استقلال

12

پارك دارالقرآن واقع در تقاطع تربيت

3

پارك شهيد بهشتي

13

پارك پرسپوليس واقع در ضلع غربي شهرك شهداء

4

پارك انديشه

14

پارك شاهد(امامي)

5

پارك شهيد فهميده(ورودي جاده تبريز)

15

پارك پشت خانقاه

6

پارك خيام واقع در ضلع جنوبي مزار شهداء بالا

16

پارك دانشجو

7

پارك لاله اصغريه

17

پارك كودك واقع در خيابان صفا

8

پارك رجائي

18

پارك بزرگ امام علي واقع در ابتداي كمربندي شمالي جنب ميدان جهاد

9

پارك شهرك قدس شامل 3 مورد محله اي و يك مورد خطي و ناحيه اي

19

سبزه ميدان و چندين پارك و بوستان محله اي متفرقه در سطح محلات مثل شهرك رجائي و شهرك شهداء

10

فضاي سبز ميدان قائم

20

پارك شورجه