|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
اخبار منطقه
تاریخ: سه شنبه 17 مرداد 1396 نمایش: 21 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي

عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي              

به گزارش روابط عمومي منطقه3 نظر به اجراي مرحله اول موفقيت آميز عمليات ضربتي مبارزه با سد معبر كه بصورت شبانه توسط عوامل سد معبر و با همكاري نيروهاي خدمات شهري با تمامي امكانات در محدوده خيابان سعدي جنوبي و بازار ميوه فروشان انجام گرفت مرحله دوم با حضور بيش از 70 نفر و 11 دستگاه خودرو در روز 11/05/96 در محدوده خيابان هاي سعدي شمالي ، سعدي وسط ، سعدي جنوبي ، خيام ، فردوسي و حد فاصل چهارراه امير كبير تا ميدان انقلاب اجرائي گرديد كه ضمن برخورد قانوني با متخلفين و ايجاد كنندگان سد معبر نسبت به پاكسازي معابر مذكور اقدام شد.

کد: 3156
نویسنده : شهرداری منطقه 3
 
تصاویر مرتبط
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي
 • عمليات ضربتي جمع آوري سد معبر كنندگان از معابر عمومي