|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
اخبار منطقه
تاریخ: شنبه 30 بهمن 1395 نمایش: 37 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3

به گزارش روابط عمومي منطقه3: عمليات كودپاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده اين شهرداري در حال انجام مي باشد مهندس رضائي شهردار منطقه3 در اين خصوص اظهار داشت: در طي بهمن ماه عمليات كود پاشي به منظور بهبود و تقويت و رشد مناسب فضاهاي سبز شهري آغاز شده و ادامه دارد كه حدود 50 كاميون شش چرخ كود در اين منطقه تهيه و در حال استفاده در مكانهاي مورد نظر اعم از پاركها و فضاهاي سبز شهري مي باشد.

کد: 3154
نویسنده : شهرداری منطقه 3
 
تصاویر مرتبط
  • عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3
  • عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3
  • عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3
  • عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3
  • عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3
  • عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3
  • عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3
  • عمليات كود پاشي زمستاني فضاي سبز در محدوده منطقه3