|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
اخبار منطقه
تاریخ: سه شنبه 26 مرداد 1395 نمایش: 81 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ

به گزارش روابط عمومي منطقه3 شهرداري زنجان، عمليات آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان شهداء جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ انجام گرديد.

آسفالت ريخته شده در كمربندي شمالي 6300 تن بوده و هزينه انجام شده جهت برداشت تراشه و روكش آسفالت محل مذكور بيش  از ده ميليارد ريال بوده است.

کد: 3148
نویسنده : شهرداری منطقه 3
 
تصاویر مرتبط
  • آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ
  • آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ
  • آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ
  • آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ
  • آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ
  • آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ
  • آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ
  • آسفالت ريزي در كمربندي شمالي حد فاصل ميدان جهاد تا زير گذر كوي فرهنگ