|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
پایگاه های مرتبط

منطقه سه شهرداري زنجان ساختمان اداري آدرس:خيابان امام حد فاصل چهارراه امير كبير و ميدان15 خرداد

شماره تماس:    33338664 - 024

اداره خدمات شهري(سايت مركزي)آدرس:خيابان امام حد فاصل چهارراه امير كبير و ميدان15خرداد جنب پارك بهشتي

شماره تماس:    33364430 - 024          33364676  -024     33329921-024فكس

روابط عمومي منطقه سه شهرداري زنجان آدرس:خيابان امام حدفاصل چهارراه امير كبير و ميدان15خرداد جنب پارك بهشتي

شماره تماس:  33364430 - 024     33364676   -  024

واحد عمراني منطقه سه شهرداري زنجان آدرس:خيابان بعثت نرسيده به پارك انديشه جنب پست بانك ساختمان عمراني

شماره تماس:    33327035 - 024   33327038  - 024

واحد رفع سد معبر منطقه سه شهرداري زنجان آدرس:خيابان بعثت نرسيده به پارك انديشه جنب پست بانك

شماره تماس:   33321029 - 024

امور شهر ناحيه يك آدرس:كمربندي شمالي بالاتر از ميدان روزبه جنب پارك رجايي 

 شماره تماس:  33569638  - 024

امور شهر ناحيه دو آدرس: خيابان جاويد انتهاي داخل محوطه پارك انديشه

شماره تماس: 33321098 - 024

اداره اجرائيات منطقه سه شهرداري زنجان آدرس:بي سيم پشت ضلع غربي فرمانداري

شماره تماس:33457288 - 024